top of page

Independent Producers – Sharing experiences from Indonesia, Singapore and S.Korea [Presentation/JTD]

โปรดิวเซอร์อิสระ – ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานจากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้


17 November, 2018 at 13:00 -15:00 hrs 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 -15:00 น.


Venue: Room 301, Chamchuri 10 Bldg., Chulalongkorn University [click for map]

สถานที่: ห้อง 301 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [คลิกเพื่อดูแผนที่]


JUNE TAN DIRECTION

Featured Presentation 1. Independent Producers – Sharing experiences from Indonesia, Singapore and South Korea

Feature Presentation 1. โปรดิวเซอร์อิสระ – ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานจากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้


We listen to three independent producers from three different cities talk about their work, their motivations, and the challenges they faced as an independent producers based in Seoul (South Korea), Solo (Indonesia) and Singapore. This session aims to highlight the differences/ similarities of the working models and to consider possible responses to challenges and issues raised.

ร่วมฟังสามโปรดิวเซอร์อิสระจากสามประเทศพูดคุยเกี่ยวกับงาน แรงจูงใจ และความท้าทายที่พวกเขาได้พบในฐานะโปรดิวเซอร์อิสระที่ทำงานใน โซล (เกาหลีใต้) โซโล (อินโดนีเซีย) และสิงคโปร์ การนำเสนอมุ่งเน้นถึงความเหมือนและความต่างของรูปแบบการทำงาน และพิจารณาการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่หยิบยกมา


Panelists of independent producers:

Cui Yin Mok (Singapore)

Jooyoung Koh (South Korea)

Sekar Handayani (Indonesia)


โปรดิวเซอร์อิสระผู้ร่วมเสวนา

Cui Yin Mok (สิงคโปร์)

Jooyoung Koh (เกาหลีใต้)

Sekar Handayani (อินโดนีเซีย)Cui Yin Mok

Cui Yin Mok (http://tsuei.co) is an independent multi-disciplinary producer and arts manager. Recent projects include Anticipation of One by SA x NADA x Brandon Tay (Singapore, 2018), and the Speficifisfety series by Lee Mun Wai & Lee Ren Xin (Singapore, 2017; Malaysia, 2018). She is a member of the organising team for Producers SG (http://producers.sg), working on outreach and digital content, and also a voluntary member of the Arts NMP Secretariat. Cui graduated from Goldsmiths University of London with an MA (Distinction) in Arts Administration and Cultural Policy. She was also awarded the National Arts Council Postgraduate Scholarship in 2012.

Cui Yin Mok (http://tsuei.co) โปรดิวเซอร์สหวิชาชีพอิสระ และผู้จัดการศิลปะ โปรเจ็คล่าสุดของเธอได้แก่ Anticipation of One by SA x NADA x Brandon Tay (Singapore, 2018) และ the Speficifisfety series by Lee Mun Wai & Lee Ren Xin (Singapore, 2017; Malaysia, 2018) เธอเป็นสมาชิกทีมจัดงานของ Producers SG (http://producers.sg) ที่ทำงานสื่อสารสู่ภายนอกและเนื้อหาดิจิทัล รวมถึงเป็นอาสาสมัครของสำนักเลขาธิการ Arts NMP Cui จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปะ (ระดับดีเยี่ยม) สาขาการจัดการศิลปะและนโยบายทางวัฒนธรรม จาก Goldsmiths University of London นอกจากนี้เธอยังได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากสภาศิลปะแห่งชาติของศิลปะในปี 2012 ด้วยJooyoung Koh

Having been involved in several performing arts festivals, Jooyoung Koh worked at Korea Arts Management Service from 2006 to 2012. Since leaving the organization, as an independent producer, she has been producing diverse projects mostly with Korean and Japanese artists, exploring relevant contemporary themes as well as forms and processes that are unique to performing arts. She works not only on productions for theaters but also context-oriented, site-specific projects and methodologies making use of alternative spaces and outdoor environments.


หลังจากได้มีส่วนร่วมในเทศกาลศิลปะการแสดงหลายงาน Jooyoung Koh เข้าทำงานที่ Korea Arts Management Service ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2012 เมื่อลาออกมาเป็นโปรดิวเซอร์อิสระ เธอทำงานหลากหลายโปรเจ็คกับศิลปินเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ โดยสำรวจตรวจสอบงานร่วมสมัยที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสร้างและดำเนินการให้เข้ากับศิลปะการแสดง เธอไม่เพียงทำงานด้านโปรดักชั่นให้กับโรงละครเท่านั้น แต่ยังทำงานศิลปะจัดวางเฉพาะที่มุ่งเรื่องบริบท และระเบียบวิธีที่ใช้ในพื้นที่ทางเลือกและสภาพแวดล้อมกลางแจ้งSekar Putri Handayani

Sekar Putri Handayani started working in performing arts field since 2007 as a freelance production manager, working with some senior artists from abroad and Indonesia. Since 2014, she has been working as an independent producer, especially on dance. As dance producer, she has been working intensively with Otniel Tasman, a young choreographer from Banyumas, Central Java, developing research-based work and combining script material with exploration-improvisation. Some of her new experiences are the practice of dramaturgy and curating in the process of producing creation, and designing the way to connect with the audiences through social media, especially for conceptual work.

Sekar Putri Handayani เริ่มทำงานด้านศิลปะการแสดงตั้งแต่ปี 2007 ในฐานะผู้จัดการโปรดักชั่นฟรีแลนซ์ โดยทำงานกับศิลปินอาวุโสจากต่างประเทศและในอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาเธอทำงานในฐานะโปรดิวเซอร์อิสระ โดยเฉพาะในงานเต้นรำ ในฐานะแดนซ์โปรดิวเซอร์ เธอคร่ำเคร่งทำงานร่วมกับ Otniel Tasman นักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่จากบันยูมาส ชวากลาง เพื่อพัฒนางานที่มีฐานงานวิจัย และผสมผสานการเขียนบทเข้ากับการสำรวจตรวจสอบ-การแสดงสด ประสบการณ์ใหม่ ๆ ของเธอถือเป็นการฝึกฝนศาสตร์การละคร และดูแลกระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบวิธีการสื่อสารกับผู้ชมผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะงานเชิงแนวคิด


Comments


bottom of page