top of page

Let's talk about OWNERSHIPBIPAM ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) เริ่มต้นบทสนทนาในธีม OWNERSHIP ประจำปี 2021 นี้ กับ 1 เวิร์คชอป ถึงเวลาที่ต้องมาจับเข่าคุยเรื่องลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในศิลปะการแสดง และอีก 1 ห้องปฏิบัติการสู่อนาคตที่จะมาช่วยเติมช่องว่างของแวดวงศิลปะการแสดงร่วมสมัย

25 มี.ค. 14:00 - 17:00

Intellectual Property Workshop in Performing Arts ‘ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในศิลปะการแสดง’


เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นงานสร้างสรรค์ ก็ไม่มีใครอยากละเมิดของของผู้อื่น ในขณะเดียวกันจะทำอย่างไรถ้าผู้อื่นละเมิดผลงานของเรา ลิขสิทธิ์เริ่มที่เมื่อไหร่ต่างจากกรรมสิทธิ์อย่างไร? ในผลงานสร้างสรรค์ร่วมใครเป็นเจ้าของ? นำไปใช้ต่อต้องจ่ายอะไรบ้าง? แพงจริงหรือไม่?


หลากข้อสงสัยที่มาจากความไม่รู้ และความไม่รู้นี้เองที่ทำให้ศิลปินและนักปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหวาดกลัว เมื่อได้ยินคำว่าลิขสิทธิ์!


มาเรียนรู้ practice จากยุโรป สนทนากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา และหาข้อตกลงร่วมกัน รับจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YBhGNJkGrH8aP6Sb7สถานที่ ห้องออดิทอเรียมชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก


ร่วมจัดโดย IP Key South-East Asia และสหภาพยุโรป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา


สนับสนุนโดย

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


Media partner:

a day


 

26 มี.ค. 14:00 - 17:30

Performing Arts Lab for Tomorrow ‘ห้องปฏิบัติการสู่อนาคตของศิลปะการแสดงร่วมสมัย’ยาวนานเหลือเกินที่ศิลปินและนักจัดการศิลปะต่างส่งเสียงไปยังภาครัฐให้เกิดความช่วยเหลือและการสนับสนุน แต่จนแล้วจนรอดวงการศิลปะก็ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร บทสนทนาถึงปัญหาและอุปสรรคกลายเป็นบทสนทนาซ้ำเดิม วนเวียน จนหลายคนเบื่อหน่าย BIPAM ครุ่นคิดอย่างจริงจังว่าทำอย่างไรจะช่วยผลักดันบทสนทนาที่มีมายาวนานนี้ก้าวไปข้างหน้าในมิติใหม่ๆ


เพื่อเชื่อมต่อภาคประชาชนที่ทำงานด้านรณรงค์เข้ากับภาครัฐ และองค์กรอิสระให้ได้อย่างแท้จริง การสนทนาโต๊ะกลมของ Lab for Tomorrow จะเปิดให้ทุกหน่วยงานได้พูดอย่างเท่าเทียม ร่วมกันบอกเล่าพันธกิจของตนและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการจากกันและกัน เพื่อหาแนวทางทำงานขับเคลื่อนไปสู่อนาคต


เราเชื่อว่าทุกองค์กรต่างขับเคลื่อนอย่างสม่ำเสมอในแบบของตัวเอง

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องได้ยินกันและกัน


ร่วมจัดโดย

มูลนิธิละครไทย


*กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญสถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก


Kommentare


bottom of page