top of page

BIPAM 2021 Internship Program

เลื่อนดูภาษาไทยด้านล่าง

(Scroll down for Thai)
Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) 2021

will take place from 1st-5th September 2021 under the concept “Ownership”. We are pleased to announce that applications are now open for the BIPAM 2021 Internship Program in the following areas:

 1. Art Management

 2. International Performing Arts Management

 3. Marketing and Public Relation for the Arts

BIPAM 2021 will be a hybrid event available to view both live at venues and via our online platform. The application closing date is 15th July 2021.Requirements

 1. Applicants of all ages, genders, and educational backgrounds are welcome.

 2. Applicants should have interests in art and culture management and related arts or performing arts events and festivals.

 3. Applicants must have basic communication skills in English (listening, speaking, reading, and writing).

 4. Applicants must be available to work with the BIPAM team throughout the event from the pre-production phase to the end of the event on 5th September 2021. Selected applicants are responsible for their own time management.Benefits

 1. Interns will have the opportunity to learn about arts and festivals management and to work closely with the BIPAM team during every phase. Interns may choose their own area of interest from Partnership Engagement, Artist Relations, Marketing and PR, and Operation Management.

 2. Interns will receive a BIPAM Pass which grants free access to all live and online meetings and performances in BIPAM 2021.

 3. Letter and work certificate for BIPAM 2021 Internship Program will be available for interns upon request.To Apply for BIPAM Internship Program

 1. Please submit your resume to bipam.contact@gmail.com by 15th July 2021.

 2. Applicants selected for interview will be contacted by 18th July 2021.

 3. For more information please contact Kuntra at 092-941-9156 or visit the BIPAM Facebook page: www.facebook.com/BIPAMbkkImportant Note

Please note that the BIPAM 2021 Internships are unpaid positions.
 Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) 2021

การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ภายใต้คอนเซปต์งาน “Ownership” เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกงานในสาขาต่อไปนี้

 1. การบริหารจัดการศิลปะ

 2. การจัดการเทศกาลศิลปะการแสดงระดับนานาชาติ

 3. การตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปะ

ในปีนี้ BIPAM จัดงานในรูปแบบ hybrid สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง ณ สถานที่จริงและออนไลน์ ท่านที่สนใจมาร่วมฝึกงานกับเราสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564เกณฑ์ในการรับสมัคร

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา

 2. เป็นผู้ที่สนใจงานด้านการบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม งานเทศกาลเกี่ยวกับศิลปะและศิลปะการแสดง

 3. มีทักษะการสื่อสาร(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

 4. สามารถเข้าร่วมกระบวนการทำงานกับทีมงานของไบแพมตลอดช่วงเวลาเตรียมงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นสุดการจัดงานวันที่ 5 กันยายน 2564 ผู้ฝึกงานสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานของตนเองได้สิ่งที่ผู้ฝึกงานจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานบริหารจัดการงานเทศกาลศิลปะและปฏิบัติงานจริงร่วมกับทีมงานหลักของไบแพมอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการจัดการ ซึ่งผู้ฝึกงานสามารถเลือกตามความสนใจส่วนบุคคลได้ เช่น Partnership Engagement, Artist Relations, Marketing & PR และ Operation Management เป็นต้น

 2. BIPAM Pass ที่สามารถใช้เข้าชมทุกกิจกรรมการสนทนาและการแสดง ภายในงาน BIPAM 2021 ได้ทั้งแบบ ณ สถานที่จริงและออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 3. ประกาศนียบัตรยืนยันการทำงาน BIPAM 2021 Internship Program ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจดหมายรับรองการทำงานหากต้องการสมัครเข้าร่วม BIPAM Internship Program

 1. ส่งประวัติและประสบการณ์ทำงาน (CV, Resume) มาที่ bipam.contact@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 2. ทีมงานจะคัดเลือกผู้สมัครที่สนใจและติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

 3. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กุนทรา 092-941-9156 หรือ FB Page : BIPAM www.facebook.com/BIPAMbkkหมายเหตุ โปรแกรม Internship ของ BIPAM ยังไม่สามารถอุดหนุนค่าตอบแทนให้ผู้ฝึกงานได้

Comentarios


bottom of page