top of page

Still Air [BIPAM Showcase]

16 November 2018 20:00

17 November 2018 15:30 and 20:00

18 November 2018 15:30 Venue: Thong Lor Art Space [click for map] Book tickets for Still Air at https://goo.gl/TQLmTR

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 20.00

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15.30 และ 20.00

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15.30 สถานที่: ทองหล่ออาร์ทสเปซ [คลิกเพื่อดูแผนที่]

จองบัตรได้ที่ https://goo.gl/TQLmTR

The air boyfriend, silent but everywhere.

When he is no longer a synonymous as imaginary lover but

becoming your ideal lover,

how do we progress this ridiculous love between human and air?

แฟนหนุ่มในร่างอากาศ แม้เงียบงันแต่อยู่ทุกแห่งหน

เมื่อเขาไม่ได้เป็นเพียงคนรักนิรนามหรืออยู่ในจินตนาการ

หากกำลังกลายเป็นคนรักในอุดมคติของคุณ ความรักน่าขันระหว่างมนุษย์กับอากาศนี้ จะดำเนินไปต่อได้อย่างไรกัน

When love comes to end, how do you say goodbye to the air?

One lonely and sweet self-mocking

One single and double performance

At last, still…?

เมื่อใดที่ความรักอวสาน คุณจะสามารถบอกลากับอากาศได้อย่างไร

คนเหงาคนหนึ่งกับการเย้ยหยันตัวเองที่แสนหวาน

การแสดงเดี่ยวและการแสดงคู่

ท้ายที่สุดแล้ว ยัง…?


Still Air is about the relationship between a lonely man and his invisible “air-boyfriend”, both performed by one actor, a “solo duet”.

Still Air เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มผู้อ้างว้างคนหนึ่งกับแฟนหนุ่มผู้เป็นเหมือนอากาศธาตุ ไม่มีตัวตน มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แสดงโดยนักแสดงคนเดียวที่เล่นเป็นสองตัวละคร (solo-duet)


Beyond gender identity, the performance also explores the inability to love and be loved, and urban isolation.

Still Air คือการแสดงที่ก้าวข้ามผ่านกรอบของอัตลักษ์ทางเพศวิถีเพื่อพาผู้ชมไปสำรวจถึงความไร้ประสิทธิภาพที่จะรักและเป็นที่รักท่ามกลางการสังคมเมืองที่ทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยก


The story is based on the creators' own experiences and observation of social phenomena. What is the need in a relationship, and what is real freedom?

Is leaving just an escape from one cage to another?

เรื่องราวความรักสร้างจากประสบการณ์ของผู้สร้างและการเฝ้าสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์และอะไรคือเสรีภาพอันแท้จริง

หรือการทิ้งใครคนนึงเป็นแค่การหนีเสือปะจระเข้


About Co-coism

Co-coism is a multi-creator collective. The company was founded in 2016 by three theatre directors, Hung Chien-Han, Chang Kang-Hua, and Huang Ding-Yun. We create theatre performances. Also, our core concept is cooperative/devised theatre perusing for horizontal

consensus/deliberation, aiming to Live Exhibition, Responding Creation, New Media, Scenography, Immersive Project, and Activism. We are planning to collaborate co-artists who have different background on the development and production.

โค-โคอิซึม เป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่สร้างงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยผู้กำกับละครเวที 3 ท่าน ได้แก่ Hung Chien-Han, Chang Kang-Hua, and Huang Ding-Yun เราสร้างละครเวทีบนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่าละครเวทีคือการสรรสร้างร่วมกันเพื่อพินิจตรึกตรองมติในแนวราบอย่างเท่าเทียม เน้นที่ผลงานในรูปของจัดนิทรรศการสด การสร้างสรรค์ตอบสนอง สื่อใหม่ ศิลปะการออกแบบฉาก (scenography) งานสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชม (immersive projects) และกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม (activism) เรามีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับศิลปินที่มาจากภูมิหลังการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันออกไป


Production Team: Co-coism

Co-production Team: Thong Lor Art Space

Producer: Yi-Kai, Kao

Director: Chien-Han, Hung

Play writer/ Surtitle Operator: Chi-Chun, Feng

Stage Manager: Pin-Chiao, Chung

Actor: Shih-Yi, Teseng , Yen-Ling, Wu

Lighting Designer/Operator: Joanne, Shyue

Set Designer: Chun-An, Hsieh

Production Assistant: Tin-Tin, Lee , Yi-Ting, Chen

Administration Assistant Team: Thinkers’ Theatre


Full price:700 ‎THB BIPAM PASS holders and students: 560 THB (20% discount)

For booking and more information on “Still Air”: https://goo.gl/TQLmTR

ราคา 700 บาท

สำหรับผู้ถือบัตร BIPAM PASS และนักเรียน นักศึกษา สามารถซื้อได้ในราคา 560 บาท (ลด 20%)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและจองบัตร https://goo.gl/TQLmTR Note:

1.) The show will perform in Mandarin with English and Thai surtitles.

2.) The show is about 70 minutes. Without intermission. หมายเหตุ

1.) การแสดงเป็นภาษาจีนกลาง โดยมีซับไทเทิลภาษาอังกฤษและภาษาไทย

2.) การแสดงประมาณ 70 นาที และไม่มีการพักระหว่างการชม

bottom of page