top of page

Taufik Adam X Eyedropper Fill [BIPAM Showcase]

with partial support of the Japan Foundation, Bangkok โดยการสนับสนุนของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

14 and 15 November, 2018 19:30 14 และ 15 พฤศจิกายน 2561 19:30 Venue: Auditorium 5th Floor, Bangkok Art and Culture Center (BACC) [click for map] สถานที่: ออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

*Synthetic fog and laser lights are used during this performance. *มีการใช้หมอกเทียมและเลเซอร์ในการแสดงชุดนี้BIPAM2018 proudly presents another exciting encounter between music performance led by Taufik Adam (Indonesia) and Eyedropper Fill (Thailand). Traditional Indonesian music instrument rearranged with modern nuance will be accompanied by visual and light installation by Eyedropper Fill, one of the best-loved contemporary artists in Thailand at the moment.


BIPAM 2018 ภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งการแสดงอันน่าตื่นเต้นซึ่งเป็นการมาพบกันระหว่าง Taufik Adam จากประเทศอินโดนีเซีย และ Eyedropper Fill จากประเทศไทย เครื่องดนตรีขนบของอินโดนิเซียนำมาเรียบเรียงใหม่โดยผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ จะถูกถ่ายทอดไปพร้อมกับศิลปะการจัดวางและการออกแบบแสงและvisual โดย Eyedropper Fill กลุ่มศิลปินร่วมสมัยที่กำลังมาแรงที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้
MUNDUS IMAGINALIS - performance concept by Taufik Adam


Life and death bound with dreams. Dream unites the living and the dead in space without space and time without time. A dream is a mystical watch that connects present and past passages. Dreams are representation of the imaginary world that unites all conflicting things (coincidentia oppositorum).The Imaginary world is an "intermediate world" that brings together the natural and celestial realms, links physical and metaphysical realities, connects material and spiritual beings. The imaginary world is a mystical woven between the immanent and the transcendent. The imaginary world is the epiphany locus of archetypal images and the theophany site of divine traces. The imaginary world can only be accessed by an active imagination that is able to understand diversity in unity and unity in diversity. Active imagination is the basis for analogical knowledge that allows humans to avoid the dilemma of rationalism and fundamentalism which is always wallowing in the dualistic logic of "body" and "soul", "body" and "mind". "Zahir" and "mind". The imaginary world is unknown to those who think with the logic of binary opposition and black and white reason. The imaginary world belongs to those who care for belief in doubt, doubt in belief. "He is not him. He is he. There is no one but him."

ชีวิตและความตายผูกกันกับความฝันอย่างแยกไม่ขาด ความฝันเชื่อมเป็นหนึ่งกับการมีชีวิตอยู่ ในขณะที่ความตายคือพื้นที่อันไร้พื้นที่และเวลาอันไร้เวลา ความฝันจึงเป็นนาฬิกาอันลึกลับที่เรียงร้อยเส้นทางของอดีตและปัจจุบันให้เป็นเส้นขนานกัน ความฝันคือภาพแทนของโลกจินตนาการที่เชื่อมโยงทุกสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์โดยบังเอิญ โลกแห่งจินตนาการคือ “โลกที่เป็นสื่อกลาง” อันนำมิติธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ ความจริงในเชิงกายภาพและอภิปรัชญา สิ่งมีชีวิตในเชิงวัตถุและจิตวิญญาณ มาบรรจับเข้าด้วยกันโลกแห่งจินตนาการคือความลึกลับที่ถักทอสิ่งที่เป็นจักวาลและสิ่งที่เหนือจักวาล โลกแห่งจินตนาการคือพื้นที่ชองการตรัสรู้ของภาพแม่แบบและภาพแห่งความศักสิทธิ์ โลกแห่งจินตนาการสามารถเข้าถึงด้วยจินตนาการอันคลุกกรุ่นซึ่งพาเราให้เข้าใจความแต่งต่างในเอกภาพและเอกภาพในความแตกต่าง จินตนาการที่คลุกกรุ่นคือพื้นฐานของความรู้ในเชิงอุปมา ทำให้มนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตที่ต้องเลือกระหว่างเหตุผลนิยมและรากฐานนิยม อันเป็นการหมกมุ่นกับตรรกะแบบทวิลักษณ์ที่แยก เรือนร่าง และ จิตวิญญาณ หรือ ร่างกาย และ จิตใจ ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง โลกแห่งจินตนาการไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนที่มีตรรกะแบบทวิลักษณ์หรือคนที่มองโลกแบบขาวดำ โลกแห่งจินตนาการเป็นของคนที่เชื่อในความสงสัยและสงสัยในความเชื่อ เขาไม่ใช่เขา เขาเป็นเขา ไม่มีใครนอกจากเขา The team Shabrina: wardrobe

Nadia: road manager.

Bambang: head of artistic direction

Juliansyah: head of production

Fahlil umam and imam zamahsyari: crew

Sulpandi and shokhiful yahya: documentation

Joko porong, zul fadli, adham, habibur rachman, zaenudin, edwin soemantri: musicians

Taufik adam: composer and musician
Eyedropper Fill is a Bangkok-based multimedia design company, specializing in moving-image production and installation. They use a trans-disciplinary approach to experiment and cross-collaborate between skills and media such as moving Image, interactive design, exhibition design and installation art. Their aims are to transform information to experience that expands from screen to tangible reality and to immerse in the moment. Along with their vision to push forward the realms of new media, they also commit to educate, drive and inspire young people by sharing their experiences and processes in numbers of a workshop and talk in universities in Thailand.

Eyedropper Fill เป็นบริษัทมัลติเมียเดียดีไซน์ในกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญในการศิลปะการจัดวางและภาพเคลื่อนไหว Eyedropper Fill ใช้วิธีการข้ามศาสตร์เพื่อทดลองและผสมผสานทักษะและสื่อมากมายเข้าด้วยกัน อาทิ ภาพเคลื่อนไหว อินเตอร์แอคทีฟดีไซน์ การออกแบบนิทรรศการและศิลปะการจัดวาง

จุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายประสบการณ์แบบเดิมๆ ขยายประสบการณ์ที่ได้รับจากหน้าจอไปสู่ความเป็นจริงที่จับต้องได้เพื่อให้ผู้ชมจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า นอกจากวิสัยทัศน์ที่จะผลักพื้นที่ของสื่อใหม่แล้ว Eyedropper Fill อุทิศให้กับการมอบความรู้ ขับเคลื่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่โดยการแบ่งปันประสบการณ์และการบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเวิร์คช็อปและการสนทนาอภิปรายในพื้นที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย


 


bottom of page