top of page

Where are the Thai Producers in Performing Arts? [Presentation/JTD]


18 November, 2018 15:00 - 17:00 hrs. 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.

Venue: Room 301, Chamchuri 10 Bldg., Chulalongkorn University [click for map]

สถานที่: ห้อง 301 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [คลิกเพื่อดูแผนที่]


JUNE TAN DIRECTION

Featured Presentation 3. Where are the Thai producers in performing arts? พรีเซนเทชั่น : โปรดิวเซอร์ไทยสายศิลปะการแสดงล่ะอยู่ที่ไหน?


This session examines the role of a producer in a Thai context. What are the existing ideas of the role of the producer? Should these roles be expanded? What are the possible models and support required for independent Thai producers, enabling both the pressures of production and creativity be managed effectively at the same time?

การนำเสนอมุ่งสำรวจตรวจสอบบทบาทของโปรดิวเซอร์ในบริบทศิลปะการแสดงของไทย อะไรคือแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของโปรดิวเซอร์ที่ดำรงอยู่ บทบาทของโปรดิวเซอร์สามารถขยายไปในทิศทางใดได้บ้าง อะไรคือรูปแบบและการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตงานศิลปะการแสดงอิสระเพื่อการจัดการกับความกดดันที่เกิดจากการผลิตและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ


Panelists

1) Pavinee Ae, producer with Democrazy Theatre

2) Sojirat Singholka, producer with Chang Theatre

ผู้ร่วมเสวนา 1) ภาวิณี สมรรคบุตร โปรดิวเซอร์เดโมเครซี สตูดิโอ

2) โศจิรัตน์ สิงหลกะ โปรดิวเซอร์โรงละครช้าง


Moderated by June Tan

ดำเนินรายการโดย จูน ทัน


Pavinee Samakkabutr has been working in the fields of theatre and performing art as an actress, lighting designer, and producer with many theatre groups in Thailand to pursue her passion for performing arts and develop her skills for art profession since 2000, after graduated from Thammasat University in major of Drama, and from Chulalongkorn University in major of Speech Communication & Performing Arts,

She is a founder and a co-artistic director at Democrazy Theatre Studio, Bangkok, Thailand, the progressive and independent studio founded in 2008, that produces a wide range of theatre works, events, and international festivals.

In collaboration with Arts on Location and Democrazy Theatre Studio, She was responsible as a producer, organised the Bangkok International Children’s Theatre Festival (BICT Fest), the first international theatre festival for young audiences in Thailand.

ภาวิณี สมรรคบุตร ผ่านงานมามากมายในสายการละครและศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักแสดง ผู้ออกแบบแสง โปรดิวเซอร์ และเธอยังร่วมงานกับกลุ่มละครเวทีมากมายในประเทศไทย หลังจากที่เธอจบการศึกษาจากภาควิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาควาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2000 ภาวิณีเดินตามความฝันของเธอในสายอาชีพศิลปะการแสดงและมุ่งมั่นพัฒนาทักษะสำหรับสายอาชีพ ภาวิณีเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยด้านศิลปะร่วมของเดโมเครซี สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร ที่ผลิตผลงานศิลปะหัวก้าวหน้าทั้งในรูปแบบละครเวที อีเว้นท์ และเทศการศิลปะระดับนานาชาติ นอกจากนั้นภาวิณียังทำหน้าที่เป็นผู้จัดงาน เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน (BICT Fest) จัดโดยอาทส์ออนโลเคชั่นและเดโมเครซี่ สตูดิโอ อันถือได้ว่าเป็นเทศการละครเวทีครั้งแรกสำหรับเยาวชนในประเทศไทยอีกด้วย
Sojirat Singholka graduated with BA (Second Class Honors) from Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University in 1995. After graduation, she spent a year with intercultural learning program called “Up with People” to learn more about different cultures and customs through music, volunteerism, international travel, and host family stays. With the experience from the program, Sojirat became more interested in intercultural communication and intercultural management. She then continued her master degree in “Intercultural Management” from School for International Training (SIT) and finished the study in 2002. Then, Sojirat started to work as PR officer at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University until 2012. During the same time, she started to work as Pichet Klunchun’s manager and later as the manager and producer of Pichet Klunchun Dance Company. She has produced 4 pieces of the company’s work: Chui Chai (2010), Black and White (2011), Tam Kai (2012), and recently Dancing with Death (2016). Apart from a role as manager, Sojirat is also working as a director of “Chang Theatre”.


โศจิรัตน์ สิงหลกะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 1995 หลังจากจบการศึกษา เธอใช้เวลาหนึ่งปีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม “Up with People” ทำให้เธอได้มีโอกาสเรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและประเพณีผ่านเพลง การทำอาสาสมัคร การท่องเที่ยว และการอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เธอสนใจในการสื่อสารและการจัดการข้ามวัฒนธรรม เธอตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการจัดการข้ามวัฒนธรรมจาก School for International Training (SIT) และสำเร็จการศึกษาในปี 2002 หลังจากนั้นเธอทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่วถึงปี 2012 ในขณะทำงานที่ศศินทร์ เธอยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการของพิเชษฐ กลั่นชื่นและกลายมาเป็นผู้ผลิตของพิเชษฐแดนซ์คอมปานีในเวลาถัดมา โศจิรัตน์มีผลงานด้านการผลิต 4 ชิ้นอันได้แก่ ฉุยฉาย (2010), Black and White (2011), ตามไก่ (2012), และเมื่อไม่นานมานี้ Dancing with Death (2016) นอกจากบทบาทในฐานะผู้จัดการแล้ว เธอยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของโรงละครช้างอีกด้วยComments


bottom of page