top of page

The City & The City:
Mapping from Home


A collaboration project between BIPAM
and Tokyo Festival Farm-Lab 2021

Open call for participants
(Deadline: 30 June 2021)

KV from tctc2020.jpg

Online research and exchange process of “The City & The City: Divided Senses” (2020)

เกี ยวกับโครงการ The City & The City

The City & The City เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพฯ และ โตเกียว จัดขึ้นโดย Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านศิลปะการแสดงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และ Tokyo  Festival เทศกาลศิลปะร่วมสมัยที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโปรแกรม Tokyo Festival Farm โดยเป็นการเลือกศิลปินรุ่นใหม่จากแต่ละเมือง เมืองละ 3 คน เพื่อมาทำงานร่วมกันเป็นทีม และทำการสำรวจรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อค้นหามุมมองด้านใหม่ๆ ที่มีต่อเมือง ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเป็นนักสร้างสรรค์สาขาใดก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นศิลปินเท่านั้น (การทำงานใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยมีล่ามเป็นผู้ช่วยในการสื่อสาร)

 

หลังจากประสบความสำเร็จกับศิลปินรุ่นแรกที่ได้ร่วมกระบวนการค้นคว้าและแลกเปลี่ยน ไปจนถึงการสร้างผลงาน และจัดแสดงงานในสถานที่จริง ทั้งในกรุงเทพฯ และกรุงโตเกียว เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดทั้งสองฝั่งจึงตัดสินใจดำเนินโครงการต่อเนื่อง และเปิดรับสมัครศิลปินกลุ่มใหม่ที่จะมาร่วมงานกันในเวอร์ชั่น 2021 นี้

ผู้จัด: BIPAM ร่วมกับ Tokyo Festival Executive Committee [Toshima City, Toshima Mirai Cultural Foundation, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture (Tokyo Metropolitan Theatre & Arts Council Tokyo)]

สนับสนุนโดย Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal year 2021.

Agency for Cultural Affairs Japan logo.p

เกี่ยวกับผู้จัด

Bangkok International Performing Arts Meeting หรือ BIPAM (ไบแพม) เป็นแพลตฟอร์มทางด้านศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 เพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Tokyo Festival FARM  เป็นโปรแกรมใหม่ภายใต้ Tokyo Festival ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศิลปินและผู้ที่ทำงานด้านศิลปะการแสดง เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ในเอเชียโดย Asian Performing Arts Farm และ โปรแกรมค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ของ Festival/Tokyo แบ่งเป็นสามส่วนคือ “School” เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมการพบปะและเรียนรู้, “Internship” ส่งเสริมโอกาสในการทำงานจริง และ “Lab” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานเชิงทดลองและวิจัย โดยโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ มุ่งหวังจะสร้าง “Transfield” ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทำงานโดยก้าวข้ามกำแพงระหว่างประเทศ ภาษา และสาขาความถนัด รวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระจากข้อจำกัดที่มีได้ในอนาคต

BIPAM2019_Logo_FullTitle-Black.png
Tokyo Festival 2021 logo.png

โครงการ The City & The City ในปี 2021

ในโครงการ The City & The City: Mapping from Home  ในปีนี้ ทั้ง BIPAM และ Festival Tokyo จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานค้นคว้า และ นำสิ่งที่ค้นคว้ามาประมวลผลถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะ Performative  โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเมืองละ 3 คน และให้ทำงานแลกเปลี่ยนกันผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงเดือนก.ค. – ส.ค. 2564 จะเป็นช่วงที่ให้ผู้สร้างสรรค์ทั้งสองทีมได้ทำการสำรวจ ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนกัน โดยให้แต่ละคนลองค้นหาองค์ประกอบที่มาประกอบรวมเป็นตนเอง ผ่านการสำรวจภายในบ้าน และค่อยๆ มองไปยังพื้นที่ทางกายภาพที่กว้างขึ้น อย่างบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้าน บริเวณใกล้บ้าน ย่านที่อยู่ ไปจนถึงระดับเมือง และจะทำการนำเสนอในพื้นที่จริงในเดือนกันยายน ในรูปแบบการเล่าเรื่อง การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ตามแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ในแต่ละทีมจะตกลงกัน

Director/ Mentor:
คาคุ นากาชิมะ (Tokyo Festival) และ ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ (BIPAM)

About The City & The City

The City & The City is a collaborative effort between Bangkok’s Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) and Tokyo’s Tokyo Festival Farm. It is an incubation project that offers a platform for emerging artistic creators to express fresh ideas towards their own city via a collaborative research and exchange process. Three emerging artists from various disciplines from each city; Bangkok and Tokyo, will be selected to join the program. Thie project will be conducted in Thai and Japanese with translation support from the organizers. After the success of the first edition in 2020 (The City & The City: Divided Senses), we are now pleased to announce the second edition for 2021; The City and The City: Mapping from Home.

 

The selection process will be via an open call. Selected participants will be committed to a 3-month incubation period with a presentation of the work in mid-September 2021. Please follow us on our website and Facebook page for updates on the process and presentation.

Organized by BIPAM with Tokyo Festival Executive Committee [Toshima City, Toshima Mirai Cultural Foundation, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture (Tokyo Metropolitan Theatre & Arts Council Tokyo)].

Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal year 2021.

Agency for Cultural Affairs Japan logo.p

About The City & The City: Mapping from Home

A year has passed and COVID-19 is still here. In some places for the better and in others for worse. Lockdowns and curfews are still in place. The arts are stuck with having no physical place to be. The well-to-do have familiarized the work-from-home and shop-online culture, while the less privileged cannot afford staying home and trying to survive at the same time.

In 2021, the year where going out is technically possible but discouraged by the state and by ourselves, we are not letting it stop us from thinking, exploring, experimenting, and creating. What, then, do we do, when all we can do is look outside through the window? Someone once said you could know which class someone belongs to by asking them about the window(s) they have in their homes. For some, a window lets you see a great view of nature, or perhaps another building; For others, the idea of having a window at all is out of the question. Indeed and inevitably, where you live tremendously informs who you are.

Without going out, we will start with looking around in our own home. Then, let’s look at the street we’re on. And our neighbors. And our neighborhood, and our district. What does the fact that we end up where we are tell us about ourselves and who we are in the society? And does it mean the same to be fixed at home in Bangkok and in Tokyo?

In The City & The City 2020: Mapping from Home, BIPAM and Tokyo Festival Farm invite artists and researchers with an interest to create performative outputs

from their research, to participate in an online exchange and collaboration between Bangkok and Tokyo. As a way to discover the constituents of their identity, the participants are invited to explore the details of their home, first from inside the home, and then from the perspective of the place, the neighborhood, the district, and the city in which the home is located. Focusing on materiality instead of conceptuality, the process aims to explore how an individual’s identity is realized in connection to its surrounding geographical and social context.

The City & The City: Mapping from Home

แม้เวลาจะผ่านไปเกิน 1 ปีแล้ว แต่สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ก็ยังคงอยู่ ขณะที่ความรุนแรงของการระบาดเริ่มคลี่คลายในหลายๆ ประเทศ ในบางประเทศสถานการณ์โรคระบาดก็กลับลุกลามขึ้นมาใหม่ และการล็อคดาวน์ หรือประกาศห้ามผู้คนออกจากบ้านก็ยังดำเนินต่อไป โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมจำนวนมากต้องหยุดชะงักด้วยไม่สามารถจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ บางคนที่มีต้นทุนทางสังคมอาจจะทำใจให้คุ้นเคยการทำงานอยู่ที่บ้านและซื้อของทางออนไลน์ได้แล้ว ขณะที่บางคนที่มีต้นทุนน้อยกว่าอาจจะไม่สามารถหาเลี้ยงชีพและอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

ในปี 2021 นี้ ถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็ยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังและออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเป็นคำสั่งจากทางภาครัฐ แต่พวกเราคนทำงานศิลปะก็ยังไม่หยุดที่จะคิดค้น ทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ามกลางข้อจำกัดที่มีอยู่ แต่เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะที่ได้แต่อุดอู้อยู่ในห้องและมองออกไปนอกหน้าต่างเช่นนี้ เราจึงย้อนกลับมาคิดว่าจะทำให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

เคยมีผู้ที่กล่าวไว้ว่า เพียงแค่พิจารณาเรื่องหน้าต่างที่อยู่ในห้องของคนคนหนึ่ง ก็สามารถบอกสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนคนนั้นได้แล้ว สำหรับบางคน เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ก็อาจจะได้เห็นภาพธรรมชาติอันสวยงาม หรือภาพวิวตึกที่อยู่รอบข้างซึ่งภาพที่น่ามอง แต่สำหรับบางคนแม้กระทั่งหน้าต่างที่จะมองออกไปข้างนอกก็ยังไม่มี ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่สถานที่ที่อาศัยอยู่ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของคนหนึ่งคนได้เป็นอย่างดี

ในเมื่อออกจากบ้านไม่ได้ ทีมผู้จัดจึงตกลงกันว่าจะลองเริ่มหันมามองสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวในบ้านของเราเอง จากนั้นก็มองออกไปที่ถนนหน้าบ้าน ค่อยๆ ขยายออกไปยังพื้นที่แถวบ้าน แผนที่โดยรอบ และสุดท้ายลองมาดูพื้นที่ที่เราอยู่ สิ่งที่เราเป็นอยู่ในสภาพสังคมโดยรวม สิ่งเหล่านั้นบอกอะไรกับเราบ้าง และการสำรวจโดยเอาบ้านที่เป็นที่ตั้งของผู้สร้างสรรค์ในเมืองโตเกียวและกรุงเทพฯ ให้ความหมายที่เหมือนและต่างกันอย่างไร

ในโครงการ The City & The City: Mapping from Home นี้ ทั้ง BIPAM และ Tokyo Festival Farm ตั้งใจจะเปิดรับสมัครผู้สร้างสรรค์ (ศิลปิน นักสร้างสรรค์ และนักวิจัยหลากหลายสาขา) ที่สนใจการนำข้อมูลการค้นคว้ามาแปลงผลเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีองค์ประกอบทางการแสดง (performative) เข้าร่วมโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างโตเกียวกับกรุงเทพฯ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ ทั้งนี้ เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวเองในฐานะผู้สร้างสรรค์งาน กระบวนการในการทำงานจะเป็นการให้ผู้สร้างสรรค์ลองมองสิ่งที่อยู่ภายในบ้าน ตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน รอบๆ บ้าน ย่านที่อยู่ ไปจนถึงเมืองที่ตนเองอยู่ เป็นการสำรวจในเชิงกายภาพและเรื่องพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการนี้ ก่อเกิดการเชื่อมโยงบริบททางกายภาพและบริบททางสังคมกับตัวตนของผู้สร้างสรรค์ในฐานะปัจเจกบุคคล

เนื้อหาและวิธีการทำงาน

ช่วงค้นคว้า:

ต่างคนเริ่มการค้นคว้าวิจัย หรือลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือความสนใจที่ตนเองมี เพื่อที่จะได้ไอเดีย หรือมุมมองใหม่ที่งอกออกมาจากธีม Mapping from Home (การวาดแผนที่จากบ้าน) จากนั้น จึงมาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ที่ตนเองพบเจอกับผู้เข้าร่วมโครงการอื่นจากทั้งกรุงเทพฯ และโตเกียว ตามกำหนดการด้านล่าง

ช่วงนำเสนอผลงาน:

ผลของการค้นคว้า และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกนำเสนอสู่สาธารณชน โดยไม่จำกัดว่ารูปแบบการนำเสนอจะเป็นเช่นไร (อาจเป็นนิทรรศการ กิจกรรมเสวนา การแสดง ฯลฯ)  รูปแบบ ระยะเวลา และกำหนดการการนำเสนอผลงานสามารถยืดหยุ่นได้ โดยจะมีทีม Director/ Mentor คอยให้คำปรึกษา

*ผู้เข้าร่วมต้องมีส่วนร่วมทั้งช่วงค้นคว้า และช่วงนำเสนอผลงาน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม การวิจัยโดยลงพื้นที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงมาตรการและความปลอดภัยของสถานการณ์โควิด 19 เป็นหลัก

กำหนดการโครงการ

ระยะเวลา: 8 ก.ค. - 23 ก.ย. 2021

 • วันสนทนาและแลกเปลี่ยนกับทีมโตเกียว: 8 ก.ค., 22 ก.ค., 5 ส.ค., 19 ส.ค. 2021

 • เข้าร่วม online event ของ BIPAM: 4 ก.ย. 2021

 • ช่วงเวลาการสร้างและติดตั้งผลลัพธ์ของโครงการ: 6 - 16 ก.ย. 2021

 • นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการ: 17 - 20 ก.ย. 2021 (เก็บงาน 21 ก.ย. 2021)

 • เสวนาปิดโครงการ: 23 ก.ย. 2021

*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

*ผู้เข้าร่วมต้องมีการค้นคว้า และการทำงานส่วนตัว นอกเหนือจากกำหนดการนี้ด้วย

รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

◼ไม่มีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ


◼ทางผู้จัดจะสนับสนุน... 

 • ค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในโครงการ

 • ล่ามแปลภาษาไทยญี่ปุ่นตลอดโครงการ

◼คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 2. ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น

 3. เป็นผู้ที่ทำงานในสายงานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือการออกแบบ ที่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตงานสร้างสรรค์ (ศิลปิน นักสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา นักวิจัยผู้เคยทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปิน นักแสดง คิวเรเตอร์ นักออกแบบ สถาปนิก ฯลฯ)

 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการได้ทุกครั้ง

 6. มีความพร้อมในการทำงานออนไลน์

  1. สามารถทำงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างราบรื่น (มีกำลังพอสำหรับรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ การโปรแกรม video call ต่างๆ)

  2. มีความคุ้นชินในการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Zoom, Google Drive, Slack โปรแกรมแชทหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ฯลฯ (จะมีการสำรวจในทีมอีกครั้ง เพื่อกำหนดแพลตฟอร์มที่ผู้เข้าร่วมสะดวกใช้)

 7. มีความสนใจและทัศนคติดังนี้

  1. ต้องการทำงานแลกเปลี่ยนกับนักสร้างสรรค์ต่างประเทศ มีความกระตือรือร้นที่จะสื่อสาร (ใช้ภาษาไทยได้ เนื่องจากจะมีล่ามประจำโครงการ)

  2. มีความสนใจในขั้นตอนการพัฒนาความคิดของการสร้างสรรค์งานระหว่างประเทศ ก่อนที่จะลงมือ “สร้างงาน” จริง (ผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นในรูปแบบการนำเสนอผลการค้นคว้า และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ)

  3. มีความสนใจในการค้นคว้าด้วยตนเอง (นอกเหนือจากตารางกิจกรรมที่กำหนด) หรือตื่นตัวกับการวางแผนการค้นคว้า หรือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมโครงการด้วยตนเอง

◼จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก: 3 คน 

◼ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร: วันอังคารที่ 1 มิถุนายน - วันพุธที่ 30 มิถุนายน เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

◼วิธีการคัดเลือก/แจ้งผล: 

 • การคัดเลือกรอบแรกจะอิงจากข้อมูลในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครกรอกมา รวมทั้งการพิจารณาจากบันทึกผลงานต่างๆ ที่ผู้สมัครแนบมา โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 2 ก.ค. 2021

 • การคัดเลือกรอบสองจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยทีมงานจะติดต่อไปขอสัมภาษณ์ผู้สมัครระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.ค. 2021 ผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประกาศไม่เกินวันที่ 7 ก.ค. 2021

 • (ทีมงานจะแจ้งผลการสมัครของท่านไม่ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม กรุณาตรวจสอบข้อมูลติดต่อกลับให้ถี่ถ้วน)

◼วิธีการสมัคร: กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

https://forms.gle/4UKEiyxdSKJeBzAq9 

(หากมี CV หรือไฟล์ภาพ วิดิโอใดๆ กรุณาอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์และแนบลิงค์มาในแบบฟอร์ม)

◼หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้สมัครให้แก่ผู้จัดโครงการจะได้รับการดูแล และไม่นำไปใช้กับกิจการอื่นนอกจากโครงการ The City & The City อย่างไรก็ตาม ระหว่างการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนออนไลน์ อาจมีการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยและพื้นที่โดยรอบของผู้ร่วมโครงการ อาจมีการใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของที่อยู่อาศัยในการนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต (รายละเอียดโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจของผู้เข้าร่วม)

◼ตัวอย่างโครงการปี 2020:
https://www.bipam.org/the-city-and-the-city-divided-senses

◼หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่: ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม (081-447-9238) thecitythecity.bipam@gmail.com

bottom of page