top of page

Book Your Tickets         Performances         Talks & Workshops         Tables         Routes         Explorer Pass         Networking         Free Program

BIPAM Routes

UNFAMILIAR BANGKOK - กรุงเทพฯ ที่ไม่คุ้น

Explore the cultural routes in the streets of Bangkok, where old buildings stand juxtaposed to – and overlapping with – the contemporary, the voices of the community, and hidden stories. In 250 years of history, what has come, and what has gone? Immerse, touch, hear, smell, taste and see for yourself what has become of Bangkok after the pandemic.

เดินทางสำรวจเส้นทางศิลปวัฒนธรรมบนตรอกซอกซอยของกรุงเทพมหานคร สิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ตั้งตระหง่านซ้อนทับกับความเป็นไปในสังคมร่วมสมัย เสียงของชุมชนและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ กว่า 250 ปีที่ถือกำเนิดขึ้นมา อะไรที่เป็นอยู่และอะไรที่สูญหาย มาสัมผัส ได้ยิน ได้กลิ่น มองเห็น กันอีกซักครั้งว่าหลังจากโควิด 19 กรุงเทพฯ ของเรานั้นเป็นอย่างไร

Route A: Politics & History
Route B: Art & Urbanity


​* This guided tour is in English only
* Due to limited tour capacity, only holders of BIPAM Full Pass can register
* Registration opens from 13 March 2023 until fully booked.

* กิจกรรมนี้นำทัวร์เป็นภาษาอังกฤษ
* เนื่องจากกิจกรรมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้จำกัด เทศกาลฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ถือบัตร BIPAM Full Pass
* ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าที่เต็ม

Route A : Politics & History

Rattanakosin Island is the site of many key social and cultural incidents in contemporary history. This route takes you to explore the meaning of the 'city' as not just a place, but the lives and livelihood in it.

Route: Pra Athit Road - Santichaiprakarn Park - Democracy Monument - Mahakan Fort - The Giant Swing and the City Hall Courtyard - Sam Phraeng

Meeting Point: Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department; BMA

Tour guides:
Pradit Prasartthong (Former director of Bangkok Theatre Festival)
Techit Jirophaskosol (Co-Founder of SATARANA)
Worapoj Osathapirat (Dinsor See Group)
with Free Arts group and Thai Film Archive

23 March 2023(13.00 - 16.00)
24 March 2023(9.00 - 12.00)
____________________

เกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้คือที่ที่บรรจุเรื่องราวสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของไทยทั้งทางสังคมและศิลปะวัฒนธรรม เส้นทางนี้จะพาไปค้นพบความหมายของ “เมือง” ไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นชีวิตของผู้คน


เส้นทาง: สวนสันติชัยปราการ - ป้อมมหากาฬ - เสาชิงช้าและลานคนเมือง - สามแพร่ง

จุดนัดพบ: Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department; BMA

นำทัวร์โดย:
ประดิษฐ ปราสาททอง(อดีตผู้อำนวยการเทศกาลละครกรุงเทพ)
เตชิต จิโรภาสโกศล(ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสาธารณะ)
วรพจน์ โอสถาภิรัตน์(กลุ่มดินสอสี)
ร่วมด้วย FreeArts ศิลปะปลดแอกและหอภาพยนตร์

23 มีนาคม 2565(13.00 - 16.30)
24 มีนาคม 2565(9.00 - 12.30)

Route B: Art & Urbanity

The city center, one of the major challenges for contemporary art workers. Where do we stand, as both artists and its inhabitants, in the grand scheme of a hastily developing city?

Route: Samyan Mitrtown - CU Centenary Park - Pathumwan Skywalk - Jim Thompson Art Center

Meeting Point: assembly point, Samyan Mitr Town

Tour guides:
Nikorn Sae Tang(8x8 Theatre)
Pornrat Damrung(Senior Research Scholar)
With Samyan Lalarnjai Festival, Jim Thompson Art Center, and Thai Film Archive

23 March 2023(9.00 - 12.00)
24 March 2023(13.00 - 16.00)
____________________

ย่านกลางเมืองที่เป็นโจทย์อันท้าทายของคนทำงานศิลปะร่วมสมัยว่าตำแหน่งแห่งที่ของศิลปะกับผู้คนนั้นจะดำรงอยู่อย่างไรในเมืองที่ถูกเร่งเร้าให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด


เส้นทาง: สามย่านมิตรทาวน์ - อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ฯ - ปทุมวัน skywalk - Jim Thompson Art Center

จุดนัดพบ: assembly point, Samyan Mitr Town

นำทัวร์โดย:
นิกร แซ่ตั้ง(กลุ่มละคร 8x8)
พรรัตน์ ดำรุง(นักวิจัยอาวุโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ร่วมด้วย เทศกาลสามย่าน ละลานใจ หอภาพยนตร์ และจิม ธอมป์สัน อาร์ต เซ็นเตอร์

23 มีนาคม 2565(9.30 - 12.00)
24 มีนาคม 2565(13.30 - 16.00)

bottom of page